Bakfasto bičių motinos

bakfasto-motina

Nekomerciniais tikslais

Mūsų turimos Bakfasto bičių linijos iš brolio Adomo † 1996, Buckfast vienuolynas DB

veisimo programos

(aprašymas turimų linijų elgesio ,Lietuvoje, mano bityne)

2014

Anatolica

1962-A416 x B436: .Sinop

Pagrindinis senųjų ir naujūjų genų bankas. Mėgstamiausia brolio Adomo tranų linija. Viena iš populiariausių Bakfasto motinų/tranų linijų Skandinavijoje, JAV ir Kanadoje.

Lietuvoje nuo 1994 m.

Vidutinio dydžio šeimos. Gerai žiemoja. Stiprėja proporcingai pavasariui. Vidutinis arba didesnis produktyvumas. Daug sublinijų. Spietimas-nėra arba labai mažas. Gera higiena. Geras temperamentas.

1972-A25 x Bpool: .Sinop

Importuota  DK  versija 82-B135 x B132

Švarųs rėmai, labai mažai pikiuoja. Gerai siuva korius. Vidutinės-didelės šeimos. Gera higiena. Geras temperamentas.

Produktyvumas vidutinis arba aukštesnis.

1986-Sinop x B182: . Sinop

Nedidelės šeimos. Tvarkingas lizdas. Vidutinio produktyvumo.Gero temperamento. Lėtesnis vystymasis.

Sahariensis

1985-Atlas x B193: .Atlas

Importuota  DK versija 86-S6 x B182

Nestabilus teperamentas. Vidutinės arba didelės šeimos, puikus sparnų pajėgumas. Labai toli skrenda nektaro. Medaus bitė-jei tik bus medunešis tikrai bus daugiau nei vidurkis.

Pavojinga ! Nenaudoti tranų auginimui, palikuonys būna labai agresyvūs.

Labiausiai pažeidžiama virusų. 2010-2011 žiemą sudarė 97 proc. nuo žuvusių šeimų.

Macedonica

1981 T-A x B265: , Athos

LU 81-T-A x B265 versija

Tipinė motinų/tranų linija  LU, B, FR

Dominuojanti stabilus geras temperamentas, mažas/jokio spietimo.

Buck 99 – Buck(BA) shr B059(BA)

Nauja Buckfast vienuolyno kombinacija.(nepriklauso senosioms linijoms, pradėta 1999m)

Vidutinės/didelės  šeimos. Anksti stiprėja. Gerai išnaudoja medunešius.  Mažas/nėra  spietimo. Gera higiena. Geras temperamentas.

Kol kas tiek iš likusių senųjų brolio †Adomo  linijų


Buckfast (Bakfasto) bičių motinos

Buckfast  bičių atsiradimo Lietuvoje istorija

Pirmą kartą Lietuvoje Bucfast  (Bakfasto) bičių vardas rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1990 m. pabaigoje. Grįžęs iš stažuotės Švedijoje apie jas žurnalo ,,Mūsų sodai” leidėjams papasakojo Virginijus Pliuskys, tuo laiku buvo LŽŪA studentas, stipriai besidomintis bitininkyste.

Bitininkystės vadovėlyje pirmas Bucfast bites Lietuvoje paminėjo a.a. prof.Justinas Straigis.

,,Ratuotoje  bitutėje” 1994-1995 m. apie  tai rašė V.Salinka

1993 m. teko mokytis Danijoje ir ten susipažinti su šios šalies bitininkais, kurie užsiėmė BUCCFAST bičių veisimu.

1994 m. spalio 2 d. Grįždamas iš stažuotės Danijoje į Lietuvą parvežiau pirmas BUCFAST  motinas.  Kelias iš jų padovanojau savo mokytojui A.Amšiejui. Kaip vėliau jis man pranešė jam nepavyko jų įduoti. Ir jau 1995 m. vasarą jis apsilankė mano pirmajame bityne Tryškiuose iš, kur išsivežė rėmą su lervutėmis puikios veislinės medžiagos.

Mano žiniomis iki 1995 m. Į Lietuvą daugiau nebuvo įvežta naujų motinų. 1995 m. vasarą vienam Joniškio buvusiam bitininkui tarpininkaujant Danų ūkininkui pavyko gauti kelias nesuporuotas motinas.

Bet, jei atsiversite 1996 m. ,,Ratuota bitutę” rasite jau ne vieną bičiulį, kurie parduoda tikras Bucfast motinas. Tą laikotarpį aš vadinau- Bakfastomanija.

Vėlyvesnės istorijos nebefiksuoju, nes įstojus į ES bitininkai veža motinas iš bet kur.

Aš iki šiol  palaikau glaudžius ryšius su Buckfast bičių veisėjais. Veislinės šeimos nežiūrint kilmės turi atitikti visus Bucfast bičių veisimo principus tos, kurios neatitinka yra išbrokuojamos.

Visa atranka, motinų auginimas, šeimų paruošimas yra vykdomas remiantis a.a. brolio Adomo sukurtais principais , bei ilgamete praktika ir patirtimi.

Kaip atrenkamos veislinės motinos tolimesniam dauginimui:

Pirmi metai.

  1. Paruošiamos žiemai, žiema, pavasario priežiūrą.
  2. Išauginama po 20 motinėlių iš kiekvienos veislinės šeimos ir patalpinama į produkcinius avilius.

Antri metai:

  1. Stebimos išaugintų motinėlių dukterų darbas iki birželio pusės, stebima pati veislinė motina.
  2. Jei seserys dirba puikiai ir atitinka visus šiuos reikalavimus: neagresyvios, ramiai juda rėmu, pavasarį nereikia valyti dugnų, gerai palaiko švarą avilyje, perai gražus, nėra spietimo nuotaikos, korių nesiuva tarpusavyje, laiku išplėtus lizdus nėra ,,liežuvių”, pavasarį stiprėja proporcingai gamtai, gerai renka nektarą, per 48 val. sugeba išvalyti užšaldytų perų 10*10 cm rėmą,  o  veislinė motina dirba irgi taip pat. Priimamas sprendimas tokią veislinę motiną naudoti tolimesniam dauginimui, o išaugintas naujas motinėles naudoti savo bityne, bei realizuoti.

Ko tikėtis iš įsigytų neapvaisintų arba laisvai susiporavisų motinėlių:

Jei jūsų bityne buvo labai agresyvios  ar spietlios bitės- agresyvumas mažėja, spietlumas mažėja, bet išlieka tikimybė, darbštumas-derlius didėja, bitininko patiriamas malonumas didėja.

Motinos kokybė yra proporcinga šeimai į kokią Jūs ją įdedat! Siekiant išvengti nusivylimo silpnas šeimas patartina sustiprinti besiritančiais perais.

Kokia spietimo tikimybė

Paskutinio dešimtmečio spietimo vidurkis yra apie 4 proc., Spietimo nuotaika pasireiškia iki 10-15 proc. šeimų. Priklausomai nuo medunešio. Esant geram medunešiui spietimo nuotaikos faktiškai nebūna ir lizdai nėra tikrinami, ko pasekoje ir susidaro apie 4 proc. spietimas.

Stasys Pliuskys

Be raštiško BITINĖLIS.COM leidimo kopijuoti ir platinti DRAUDŽIAMA.

2010 © Bitinėlis.com